Degito Portfolio Thai Credit Bank Website Design and Development

ธนาคารไทยเครดิต

เราออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อยใหม่ ลักษณะของเว็บไซต์สถาบันการเงินนั้นต้องมีความชัดเจน เข้มงวด เปิดกว้างและมีข้อมูลครบถ้วน

มีหลายโมดูลที่จำเป็นต้องแสดงเอกสารที่เกี่ยวข้องและจำเป็น ซึ่งเป็นเอกสารที่ต้องแสดงสำหรับบริษัท มหาชนและสถาบันการเงินต่างๆ ดังนั้นระบบแบ็กเอนด์สำหรับเว็บไซต์นี้จึงถูกออกแบบมาเพื่อดำเนินการตามกระบวนการนี้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว

โครงการนี้ทำให้ Degito ซื่อสัตย์และเข้มงวดที่สุดกับเรื่อง Grid System ในการออกแบบเว็บไซต์ เว็บไซต์นี้มีความสวยงามบนอุปกรณ์ทุกประเภท เดสก์ท็อปขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่ แท็บเล็ตและโทรศัพท์มือถือ

เนื้อหา การออกแบบและการพัฒนาทั้งหมดจะต้องผ่านและได้รับอนุมัติจากธนาคารแห่งประเทศไทยอีกด้วย

Client
ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)
Type of Work
ออกแบบ UX & UI
กำหนดแนวทางศิลปะและออกแบบภาพ
พัฒนา Front-end
พัฒนาระบบหลังบ้าน (CMS)
Date
มิ.ย. 2018
Preview Website
https://tcrbank.com
About Us Page Thai Credit Bank Website DesignAbout Us Page Thai Credit Bank Website Design
Annual Report Page Thai Credit Bank Website DesignAnnual Report Page Thai Credit Bank Website Design
Bank Announcement Page Thai Credit Bank Website DesignBank Announcement Page Thai Credit Bank Website Design
Annual Report Page Thai Credit Bank Website DesignAnnual Report Page Thai Credit Bank Website Design

เรามีโอกาสได้ร่วมงานกับแบรนด์ชั้นนำมากมาย
ที่มองไปข้างหน้า และให้ความสำคัญกับงานดีไซน์

Degito Portfolio Chevron: Enjoy Science Website Design and Development

โครงการเชฟรอน "Enjoy Science"
ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์

ออกแบบ UX & UI
กำหนดแนวทางศิลปะและออกแบบภาพ
พัฒนา Front-end
พัฒนาระบบหลังบ้าน (CMS)

แสนสิริ โปรโมชั่น

ออกแบบ UX & UI
พัฒนา Front-end
พัฒนาระบบหลังบ้าน (CMS)

Degito Portfolio Chula Book E-commerce Website

ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ

ออกแบบ UX UI
พัฒนาระบบ E-Commerce
เชื่อมต่อ Payment Gateway
เชื่อมต่อระบบขนส่ง

Degito Portfolio TrueMove H Microsite (iPhone) Design and Development

ทรูมูฟเอช
ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์

ออกแบบ UX & UI
พัฒนา Front-end