logo | Degito
logo | Degito
logo | Degito

การออกแบบ UX/UI ของเราช่วยเปลี่ยนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซของบิ๊กซีได้อย่างไร

ปฏิวัติประสบการณ์ผู้ใช้งาน

การปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้สำหรับเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ และแอปพลิเคชันมือถือของบิ๊กซี ถือเป็นการดำเนินการที่ท้าทาย ด้วยข้อกำหนด และฟีเจอร์มากมายของบิ๊กซี ทีม UX/UI ของเราที่ เดจิโต จึงต้องทำการวิจัย และวิเคราะห์เชิงลึก เพื่อทำความเข้าใจสถานะการณ์ปัจจุบันของ บิ๊กซี เพื่อพิจารณาว่าฟีเจอร์ใดที่ควรลด หรือเพิ่ม หรือเปลี่ยนแปลง เพื่อสร้างประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุด แต่ในขณะเดียวกันก็ยังคงรักษาประสิทธิภาพในการใช้งานของเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ และแอปพลิเคชันมือถือของบิ๊กซีเอาไว้ได้อย่างครบถ้วน

อย่างไรก็ตาม แน่นอนว่าเป้าหมายนั้นชัดเจน เว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ และแอปพลิเคชันบนมือถือเวอร์ชันใหม่ของบิ๊กซีจะต้องดีที่สุดในประเทศสำหรับอุตสาหกรรมกลุ่มธุรกิจค้าปลีก

work | Degito
work | Degito

เราจัดการกับโครงการนี้อย่างไร

นิยามใหม่ของอีคอมเมิร์ซค้าปลีก

ที่เดจิโต เราใช้วิธีการเชิงกลยุทธ์ในทุกโครงการ รวมถึงงานของเราสำหรับ UX/UI ของ บิ๊กซี เราเริ่มต้นด้วยการทำวิจัยอย่างครอบคลุม เพื่อทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายของบิ๊กซี พฤติกรรม และความต้องการของพวกเขา การวิจัยนี้รวมถึงการพัฒนาบุคลิกลักษณะของกลุ่มผู้ใช้ ศึกษาพฤติกรรมของผู้ใช้งาน การวิจัยจุดยืนของแบรนด์ และการวิเคราะห์คู่แข่งของบิ๊กซี

นอกจากนี้ เรายังได้มีการเปรียบเทียบโครงการของเรากับอีคอมเมิร์ซค้าปลีกระดับโลก เพื่อพิจารณาว่าคุณลักษณะ และฟังก์ชันใดควรมีอยู่ในเว็บไซต์ และแอปพลิเคชั่น เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าของบิ๊กซี

การวิจัย และการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมของเราทำให้เราสามารถสร้างแผนกลยุทธ์สำหรับข้อเสนออีคอมเมิร์ซของบิ๊กซี เพื่อให้มั่นใจว่าเว็บไซต์ และแอปใหม่ตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย และสร้างมาตรฐานใหม่สำหรับอีคอมเมิร์ซค้าปลีกในประเทศ

work | Degito

วิธีการ SPRINT-BASED นำไปสู่ความสำเร็จของอีคอมเมิร์ซของบิ๊กซี

จากกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ

เมื่อเราเริ่มต้นภารกิจที่ท้าทายในการปรับปรุงเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ และแอปพลิเคชันมือถือของบิ๊กซี เรารู้ว่าจะต้องใช้วิธีการที่มีโครงสร้างที่ดีจึงจะประสบความสำเร็จ ที่เดจิโต เราใช้วิธีการแบบ Sprint-based เพื่อแบ่งโครงการที่ซับซ้อนออกเป็นงานที่สามารถจัดการได้ง่ายขึ้น และทำให้มั่นใจว่าทุกคนมีความเข้าใจที่ตรงกันกัน และมีเป้าหมายในการทำงานเดียวกัน

ทีม UX/UI ของเราทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบิ๊กซี ซึ่งรวมถึงทีมการตลาด เทคโนโลยี และทีมปฏิบัติการ เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ราบรื่นให้กับผู้ใช้งาน ซึ่งทำให้แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซของเราโดดเด่นในภาคการค้าปลีก ด้วยบุคลิกของผู้ใช้ การวิจัยพฤติกรรมผู้ชม การวิจัยตำแหน่งแบรนด์ และการวิเคราะห์คู่แข่ง ทำให้เราสามารถสร้างแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซที่มีเอกลักษณ์ และน่าสนใจเกินความคาดหมายของบิ๊กซี

work | Degito

ด้วยการทำงานภายในระยะเวลาที่จำกัด รวมทั้งการใช้เทคโนโลยี และแนวปฏิบัติด้านการออกแบบล่าสุด เราจึงสามารถมอบประสบการณ์การใช้งานระดับดีเยี่ยมที่ช่วยให้บิ๊กซีประสบความสำเร็จในระดับใหม่ในด้านดิจิทัล

work | Degito

กุญแจสำคัญในการนำทางการพัฒนาโครงการอีคอมเมิร์ซที่มีความซับซ้อนอย่างบิ๊กซี

คุณค่าของการสร้างต้นแบบ

การสร้างต้นแบบเป็นส่วนสำคัญของกระบวนการ UX/UI ของเราที่ เดจิโต และได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นตัวเปลี่ยนเกมในการทำงานของเรากับบิ๊กซี โดยการพัฒนาต้นแบบที่ครอบคลุม เราสามารถตรวจสอบได้ว่าโฟลว์ หรือฟีเจอร์นั้นมีประสิทธิภาพ หรือไม่ก่อนที่จะลงมือพัฒนาจริง การสร้างต้นแบบช่วยประหยัดทั้งค่าใช้จ่าย และเวลาในการทำงาน โดยการช่วยให้เราสามารถปรับเปลี่ยน หรือแก้ไขก่อนที่จะลงมือพัฒนาจริง

ทีม UX/UI ของเราทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบิ๊กซี ซึ่งรวมถึงทีมการตลาด เทคโนโลยี และทีมปฏิบัติการ เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ราบรื่นในกับผู้ใช้งาน ซึ่งทำให้แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซของเราโดดเด่นในภาคการค้าปลีก ด้วยบุคลิกของผู้ใช้ การวิจัยพฤติกรรมผู้ชม การวิจัยตำแหน่งแบรนด์ และการวิเคราะห์คู่แข่ง ทำให้เราสามารถสร้างแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซที่มีเอกลักษณ์ และน่าสนใจเกินความคาดหมายของบิ๊กซี

work | Degito

บริการที่เราได้ทำสำหรับโครงการนี้

ผลงานของเรา

ผลงานของเรา
Degito | Image