logo | Degito
logo | Degito
logo | Degito
banner | Degito

ออกแบบ UX/UI

ให้คำปรึกษาด้าน UX

การวางกลยุทธ์ UX

การทำสถาปัตยกรรมข้อมูล และ Wireframe

การออกแบบภาพและการนำไปปรับใช้กับแบรนด์

การสร้าง Prototype และการทดสอบ

การลงทุนด้าน UX UI คือสิ่งสำคัญ กับทุกธุรกิจที่ต้องการพัฒนา ผลิตภัณฑ์ดิจิทัลที่มีคุณภาพ สวยงาม และสร้างความประทับใจ ให้กับผู้ใช้ทุกคน

ให้คำปรึกษาด้าน UX

ที่ปรึกษาด้าน UX ผู้เชี่ยวชาญของเราพร้อมให้คำแนะนำและนำเสนอแนวทางอันเป็นประโยชน์กับทุกบริษัท ทุกประเภทธุรกิจในเรื่องการสร้างสรรค์ประสบการณ์ชั้นยอดต่อผู้ใช้งาน ทั้งการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ใช้ ประเมินอินเทอร์เฟซ จากนั้นจึงระบุจุดที่ต้องปรับปรุงเพื่อให้คุณพัฒนาสินค้า / บริการทางออนไลน์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

การวางกลยุทธ์ UX

เรามีการวางแผนอย่างละเอียดเพื่อประเมินถึงสินค้า / บริการทางออนไลน์ของคุณจะสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้มากน้อยเพียงใด วิเคราะห์พฤติกรรม ประเมินความต้องการ ความคาดหวัง และพัฒนากลยุทธ์ด้านการออกแบบโดยเน้นผู้ใช้งานจริงเป็นศูนย์กลาง รวมถึงเรายังมีแผนงานสำหรับพัฒนาสินค้า กำหนดหลักการ แนวทางออกแบบ และพัฒนาแผนเพื่อทดสอบและประเมินผลจากผู้ใช้จริง

การทำสถาปัตยกรรมข้อมูล และ Wireframe

การทำสถาปัตยกรรมข้อมูล และ Wireframe โดยทีมงานมืออาชีพของเราจะช่วยเรื่องการออกแบบโครงสร้างและการจัดระเบียบข้อมูลให้กับสินค้า / บริการ มีการสร้างลำดับชั้นข้อมูล กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ และยังพัฒนาระบบด้านการจัดหมวดหมู่ข้อมูลด้วย

Wireframe จะถูกใช้เพื่อแสดงเค้าโครงของอินเทอร์เฟซ และการจัดวางเนื้อหา แต่ไม่เกี่ยวกับการออกแบบภาพ เพื่อวัตถุประสงค์สำคัญในการออกแบบเว็บไซต์ ออกแบบแอปมือถือด้วยอินเทอร์เฟซที่เข้าใจง่าย ใช้งานสะดวก

เดจิโต ดิจิทัล เอเจนซี่ เรามุ่งเน้นให้บริการ ออกแบบ UX/UI ที่มีประสิทธิภาพสูง เพื่อให้ธุรกิจของคุณทำได้ตามเป้าหมายที่คาดหวัง พร้อมมอบประสบการณ์สุดล้ำค่าให้กับผู้ใช้งาน

image | Degito

การออกแบบภาพและการนำไปปรับใช้กับแบรนด์

การออกแบบภาพและการนำแบรนด์มาปรับใช้กับการออกแบบจะช่วยสร้างภาพลักษณ์และความพิเศษให้กับสินค้า / บริการทางออนไลน์ของคุณ เราออกแบบสีสัน รูปแบบตัวอักษร และงานกราฟิกต่าง ๆ

จุดประสงค์สำคัญคือเน้นการออกแบบที่สะกดทุกสายตา สื่อสารบุคลิกและคุณค่าของแบรนด์เพื่อสร้างภาพจำ และเพิ่มประสบการณ์ของผู้ใช้งาน

การสร้าง Prototype และการทดสอบ

การสร้าง Prototype ที่สามารถใช้งานได้กับสินค้า / บริการออนไลน์ จากนั้นจึงมีการนำไปทดสอบกับผู้ใช้จริงเพื่อประเมินปัญหาที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงการพิจารณาจุดที่ควรต้องปรับปรุง เรามีการพัฒนา Prototype ที่จะช่วยจำลองประสบการณ์ผู้ใช้ พร้อมดำเนินการทดสอบ ประเมินผล มีคำติชมเพื่อการปรับแต่งที่ดีที่สุด เป้าหมายสำคัญของเราคือ สามารถระบุและแก้ไขปัญหาการใช้งานของผลิตภัณฑ์ก่อนจะถูกส่งไปยังขั้นตอนถัดไป

ผลงานของเรา

ผลงานของเรา
Degito | Image