logo | Degito
logo | Degito
logo | Degito
work | Degito

เข้าใจอย่างลึกซึ้งในพฤติกรรมของ ABOs และวัตถุประสงค์

การออกแบบ UX/UI สำหรับสมาร์ท แดชบอร์ด

หนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ทำให้ เดจิโต ประสบความสำเร็จในการออกแบบ UX/UI สำหรับแพลตฟอร์ม แอมเวย์ สมาร์ท แดชบอร์ด คือความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับพฤติกรรม วัตถุประสงค์ และเส้นทางของนักธุรกิจแอมเวย์ ผ่านการวิจัย และการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ซึ่งทำให้เราสามารถรวบรวมข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความต้องการ และความพึงพอใจของนักธุรกิจแอมเวย์ และเพื่อนำข้อมูลเหล่านี้มาใช้ในการออกแบบแพลตฟอร์มให้ตอบโจทย์ตามความต้องการของนักธุรกิจแอมเวย์ โดยการทำความเข้าใจเกี่ยวกับเส้นทาง และพฤติกรรมของนักธุรกิจแอมเวย์เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้เดจิโต สามารถสร้างแพลตฟอร์มที่เหมาะสมกับการใช้งาน สามารถเป็นเครื่องมือ และให้ข้อมูลที่จำเป็นแก่นักธุรกิจแอมเวย์ เพื่อให้นักธุรกิจแอมเวย์สามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ รวมถึงการออกแบบ UX/UI ที่ตอบสนองตามความต้องการ และมีการปรับให้เหมาะกับการใช้งานบนอุปกรณ์พกพา อีกทั้งยังมีการให้ข้อมูลแบบเรียลไทม์ และเครื่องมือวิเคราะห์ที่ช่วยให้นักธุรกิจแอมเวย์สามารถจัดการธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

work | Degito

การบริหารโปรเจกต์ขนาดใหญ่สำหรับแอมเวย์ สมาร์ท แดชบอร์ด

ใช้วิธีการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ Agile

เราทำงานร่วมกับ แอมเวย์ โดยใช้วิธีการทำงานแบบสปรินต์เพื่อบริหารจัดการกับการพัฒนา UX/UI ของแพลตฟอร์ม แอมเวย์ สมาร์ท แดชบอร์ด ซึ่งเป็นโปรเจกต์ขนาดใหญ่ และมีความซับซ้อนในเรื่องของคุณสมบัติของแพลตฟอร์ม และ User Journey การทำงานแบบสปรินต์ช่วยให้ทีมของเราสามารถแบ่งงานออกเป็นช่วงย่อย ๆ และสามารถกำหนดลำดับความสำคัญของคุณสมบัติ และฟังก์ชั่นในระหว่างการพัฒนา เราทำงานร่วมกับผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่ายของแอมเวย์ อาทิเช่น ทีมการตลาด และทีมไอที มีการประชุม และการสื่อสารกันอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้แน่ใจว่าทุกฝ่ายมีการตั้งเป้าหมายในการดำเนินโปรเจกต์ กำหนดเวลา และความก้าวหน้าของโปรเจกต์ตรงกัน

work | Degito

กระบวนการทดสอบการใช้งานผลิตภัณฑ์ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับแพลตฟอร์ม แอมเวย์ สมาร์ท แดชบอร์ด

ที่เดจิโต เราใช้วิธีการทดสอบการใช้งานผลิตภัณฑ์อย่างละเอียดเพื่อเก็บข้อมูลความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้ โดยเราจะสร้างต้นแบบ UX/UI และจัดเตรียมการทดสอบกับกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้แพลตฟอร์ม ด้วยวิธีนี้ทำให้ทีมของเราสามารถตรวจสอบปัญหา และความท้าทายที่อาจเกิดขึ้นกับแพลตฟอร์มก่อนการพัฒนา และการเปิดตัวได้ อีกทั้งยังสามารถนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการปรับแต่งดีไซน์ให้เหมาะสมกับการใช้งานของผู้ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งาน โดยการทดสอบต้นแบบ UX/UI กับผู้ใช้งานจะช่วยให้เราได้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการใช้แพลตฟอร์มในสถานะการณ์จริง และช่วยตรวจพบจุดอ่อน และปัญหาในเรื่องของความสะดวกในการใช้งาน โดยข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำมาใช้ในการปรับแต่งดีไซน์ และเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งาน เพื่อให้แพลตฟอร์มสามารถใช้งานได้ง่าย และตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้งาน

บริการที่เราได้ทำสำหรับโครงการนี้

ผลงานของเรา

ผลงานของเรา
Degito | Image