Degito Portfolio SPCG Website Design and Development

เอสพีซีจี

เอสพีซีจี เป็นหนึ่งใน บริษัท ขายโซลาร์เซลล์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

แนวคิดของเว็บไซต์นี้คือการถ่ายทอดภาพลักษณ์ที่ทันสมัยและสร้างสรรค์รวมทั้งรักษาภาพลักษณ์ที่เป็นทางการของบริษัทมหาชน เราพยายามแสดงภาพ Lifestyle ที่มากขึ้นเพื่อดึงดูดผู้ใช้ของบริษัทและถ่ายทอดภาพลักษณ์ของ "พลังงานสีเขียว"

เนื่องจากเว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์ของบริษัทมหาชน เราจึงออกแบบเว็บไซต์ให้เอกสารที่จำเป็นทั้งหมดต้องชัดเจนและดาวน์โหลดได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้เรายังต่อเว็บไซต์เข้ากับ API ตลาดหุ้นเพื่อให้นักลงทุนและผู้เกี่ยวข้องได้รับข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์หุ้นของบริษัทได้ตลอดเวลา

Client
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)
Type of Work
ออกแบบ UX & UI
กำหนดแนวทางศิลปะและออกแบบภาพ
พัฒนา Front-end
พัฒนาระบบหลังบ้าน (CMS)
Date
ก.ค. 2019
Preview Website
https://www.spcg.co.th
Homepage Design SPCG Website Design and DevelopmentHomepage Design SPCG Website Design and Development
Stock Market API Integration SPCG Website Design and DevelopmentStock Market API Integration SPCG Website Design and Development

เรามีโอกาสได้ร่วมงานกับแบรนด์ชั้นนำมากมาย
ที่มองไปข้างหน้า และให้ความสำคัญกับงานดีไซน์

Degito Portfolio Boonrawd FIC Website

บุญรอด FIC
ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์

ออกแบบ UX & UI
กำหนดแนวทางศิลปะและออกแบบภาพ
พัฒนา Front-end
พัฒนาระบบหลังบ้าน (CMS)

รัฐบาลดิจิทัล

ออกแบบ UX & UI
กำหนดแนวทางศิลปะและออกแบบภาพ
พัฒนา Front-end
พัฒนาระบบหลังบ้าน (CMS)

Degito Portfolio MRTA Orange Line East Website Design and Development

โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม
ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์

ออกแบบ UX & UI
กำหนดแนวทางศิลปะและออกแบบภาพ
พัฒนา Front-end
พัฒนาระบบหลังบ้าน (CMS)

Degito Portfolio TrueMove H Microsite (iPhone) Design and Development

ทรูมูฟเอช
ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์

ออกแบบ UX & UI
พัฒนา Front-end