Degito Portfolio MRTA Orange Line East Website Design and Development

โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม

Degito ได้รับเลือกให้ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย สำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย - มีนบุรี(สุวินทวงศ์)

เรารู้สึกเป็นเกียรติและภูมิใจในการออกแบบเว็บไซต์นี้และนำเสนอรูปลักษณ์ใหม่สำหรับเว็บไซต์องค์กร การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เราทำโครงการนี้ด้วยความสมดุลของมุมมองสมัยใหม่และแบบดั้งเดิมเพราะเว็บไซต์นี้จำเป็นต้องสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพกับคนไทยและชาวต่างชาติที่มาเยือนประเทศไทย

Client
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
Type of Work
ออกแบบ UX & UI
กำหนดแนวทางศิลปะและออกแบบภาพ
พัฒนา Front-end
พัฒนาระบบหลังบ้าน (CMS)
Date
พ.ค. 2018

เรามีโอกาสได้ร่วมงานกับแบรนด์ชั้นนำมากมาย
ที่มองไปข้างหน้า และให้ความสำคัญกับงานดีไซน์

Degito Portfolio Central Department Store Mobile Application Design

ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล
แอปพลิเคชันมือถือ

ออกแบบ UX & UI
ออกแบบ แอปพลิเคชันมือถือ
ออกแบบชุดไอคอน

รัฐบาลดิจิทัล

ออกแบบ UX & UI
กำหนดแนวทางศิลปะและออกแบบภาพ
พัฒนา Front-end
พัฒนาระบบหลังบ้าน (CMS)

แสนสิริ โปรโมชั่น

ออกแบบ UX & UI
พัฒนา Front-end
พัฒนาระบบหลังบ้าน (CMS)

Degito Portfolio Chula Book E-commerce Website

ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ

ออกแบบ UX UI
พัฒนาระบบ E-Commerce
เชื่อมต่อ Payment Gateway
เชื่อมต่อระบบขนส่ง