รัฐบาลดิจิทัล

เราได้รับโอกาสที่อันยอดเยี่ยมในการทำงานร่วมกับรัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยในการสร้างเว็บไซต์ของพวกเขา เว็บไซต์นี้สร้างขึ้นเพื่อสาธารณชนสามาระรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับแผนความคืบหน้าและผลลัพธ์การทำงานของรัฐบาลดิจิทัล

เว็บไซต์นี้ถูกสร้างขึ้นด้วยแนวทางการออกแบบที่สะอาดและอนุรักษ์นิยมซึ่งแสดงให้เห็นถึงภาพลักษณ์ที่น่าเชื่อถือของรัฐบาลดิจิทัล นอกจากนี้เรายังได้สร้างส่วนกราฟ / แผงควบคุมแบบโต้ตอบที่แสดงสถิติต่างๆที่น่าสนใจเกี่ยวกับความคืบหน้าการทำงานของรัฐบาลดิจิทัล

Client
รัฐบาลดิจิทัล
Type of Work
ออกแบบ UX & UI
กำหนดแนวทางศิลปะและออกแบบภาพ
พัฒนา Front-end
พัฒนาระบบหลังบ้าน (CMS)
Date
มกราคม 2563

เรามีโอกาสได้ร่วมงานกับแบรนด์ชั้นนำมากมาย
ที่มองไปข้างหน้า และให้ความสำคัญกับงานดีไซน์

Degito Portfolio Sra Bua by Kinn Kinn Website Design and Development

สระบัว บาย กินกิน
ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์

ออกแบบ UX & UI
กำหนดแนวทางศิลปะและออกแบบภาพ
พัฒนา Front-end
พัฒนาระบบหลังบ้าน (CMS)

Degito Portfolio Boonrawd FIC Website

บุญรอด FIC
ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์

ออกแบบ UX & UI
กำหนดแนวทางศิลปะและออกแบบภาพ
พัฒนา Front-end
พัฒนาระบบหลังบ้าน (CMS)

Degito Portfolio Thai Credit Bank Website Design and Development

ธนาคารไทยเครดิต
ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์

ออกแบบ UX & UI
กำหนดแนวทางศิลปะและออกแบบภาพ
พัฒนา Front-end
พัฒนาระบบหลังบ้าน (CMS)

Degito Portfolio SPCG Website Design and Development

เอสพีซีจี
ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์

ออกแบบ UX & UI
กำหนดแนวทางศิลปะและออกแบบภาพ
พัฒนา Front-end
พัฒนาระบบหลังบ้าน (CMS)