รัฐบาลดิจิทัล

เราได้รับโอกาสที่อันยอดเยี่ยมในการทำงานร่วมกับรัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยในการสร้างเว็บไซต์ของพวกเขา เว็บไซต์นี้สร้างขึ้นเพื่อสาธารณชนสามาระรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับแผนความคืบหน้าและผลลัพธ์การทำงานของรัฐบาลดิจิทัล

เว็บไซต์นี้ถูกสร้างขึ้นด้วยแนวทางการออกแบบที่สะอาดและอนุรักษ์นิยมซึ่งแสดงให้เห็นถึงภาพลักษณ์ที่น่าเชื่อถือของรัฐบาลดิจิทัล นอกจากนี้เรายังได้สร้างส่วนกราฟ / แผงควบคุมแบบโต้ตอบที่แสดงสถิติต่างๆที่น่าสนใจเกี่ยวกับความคืบหน้าการทำงานของรัฐบาลดิจิทัล

Client
รัฐบาลดิจิทัล
Type of Work
ออกแบบ UX & UI
กำหนดแนวทางศิลปะและออกแบบภาพ
พัฒนา Front-end
พัฒนาระบบหลังบ้าน (CMS)
Date
มกราคม 2563

เรามีโอกาสได้ร่วมงานกับแบรนด์ชั้นนำมากมาย
ที่มองไปข้างหน้า และให้ความสำคัญกับงานดีไซน์

Degito Portfolio Chula Book E-commerce Website

ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ

ออกแบบ UX UI
พัฒนาระบบ E-Commerce
เชื่อมต่อ Payment Gateway
เชื่อมต่อระบบขนส่ง

Degito Portfolio Chevron: Enjoy Science Website Design and Development

โครงการเชฟรอน "Enjoy Science"
ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์

ออกแบบ UX & UI
กำหนดแนวทางศิลปะและออกแบบภาพ
พัฒนา Front-end
พัฒนาระบบหลังบ้าน (CMS)

Degito Portfolio SPCG Website Design and Development

เอสพีซีจี
ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์

ออกแบบ UX & UI
กำหนดแนวทางศิลปะและออกแบบภาพ
พัฒนา Front-end
พัฒนาระบบหลังบ้าน (CMS)

Degito Portfolio Sansiri Family Website Application Design and Development

แสนสิริแฟมิลี่
เว็บไซต์แอปพลิเคชั่น

ออกแบบ UX & UI
กำหนดแนวทางศิลปะและออกแบบภาพ
พัฒนา Front-end
เชื่อมต่อ API