Degito Portfolio Amway Experience Center Web Application Design and Development

ศูนย์ประสบการณ์แอมเวย์

ทีมแอมเวย์มาหาเราด้วยความคิดที่จะปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานการเยี่ยมชมศูนย์ประสบการณ์แอมเวย์ แทนที่จะใช้ไกด์นำเพื่อเป็นนำทางให้ผู้เยี่ยมชมที่ศูนย์ประสบการณ์แอมเวย์หลายครั้งต่อวัน ทำไมไม่แก้ไขปัญหาโดยใช้ดิจิทัล?

เราร่วมมือกับแอมเวย์ ประเทศไทย เพื่อสร้างเว็บไซต์แอปพลิเคชั่นสำหรับผู้เยี่ยมชมของพวกเขาที่ศูนย์ประสบการณ์เพื่อเป็นการนำทางโดยใช้โทรศัพท์มือถือของพวกเขาเอง! เว็บไซต์แอปพลิเคชั่นนี้ทำหน้าที่เป็นมัคคุเทศก์ ผู้ใช้สามารถเรียกดู floor plan ของศูนย์ประสบการณ์ ฟังการนำทางด้วยเสียงบรรยาย ดูภาพและวิดีโอของแต่ละสถานี ตอบคำถามเพื่อรับรางวัลและทำแบบสำรวจในตอนท้าย

เว็บไซต์แอปพลิเคชั่นนี้ใช้งานได้เฉพาะเมื่อคุณอยู่ที่ศูนย์ประสบการณ์เท่านั้น ดังนั้นหากคุณอยากรู้อยากเห็นเยี่ยมชมสำนักงานใหญ่แอมเวย์ที่รามคำแหงวันนี้!

Client
บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด
Type of Work
ออกแบบ UX & UI
กำหนดแนวทางศิลปะและออกแบบภาพ
พัฒนา Front-end
พัฒนาระบบหลังบ้าน (CMS)
Date
ก.พ. 2019
Preview Website

เรามีโอกาสได้ร่วมงานกับแบรนด์ชั้นนำมากมาย
ที่มองไปข้างหน้า และให้ความสำคัญกับงานดีไซน์

Degito Portfolio Sansiri Family Website Application Design and Development

แสนสิริแฟมิลี่
เว็บไซต์แอปพลิเคชั่น

ออกแบบ UX & UI
กำหนดแนวทางศิลปะและออกแบบภาพ
พัฒนา Front-end
เชื่อมต่อ API

Degito Portfolio Sra Bua by Kinn Kinn Website Design and Development

สระบัว บาย กินกิน
ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์

ออกแบบ UX & UI
กำหนดแนวทางศิลปะและออกแบบภาพ
พัฒนา Front-end
พัฒนาระบบหลังบ้าน (CMS)

Degito Portfolio TrueMove H Microsite (iPhone) Design and Development

ทรูมูฟเอช
ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์

ออกแบบ UX & UI
พัฒนา Front-end

ทรู ดิจิทัล พาร์ค
ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์

ออกแบบ UX UI
กำหนดแนวทางศิลปะและออกแบบภาพ
พัฒนาระบบ E-Commerce
เชื่อมต่อ Payment Gateway