Degito Portfolio Alpine (Asia) Website Design and Development

อัลไพน์ อีเลคโทรนิคส์

เราได้รับโอกาสที่ดีมากในการทำงานร่วมกับทีมอัลไพน์อิเล็กทรอนิคส์ (ประเทศไทย) สำหรับเว็บไซต์ใหม่ของพวกเขา โดยมีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้และการมีส่วนร่วมของผู้ใช้บนเว็บไซต์

เราตัดสินใจที่จะใช้ภาพไลฟ์สไตล์มากขึ้นเพื่อยกระดับ UX และภาพลักษณ์ของเว็บไซต์ นอกจากนี้เรายังพัฒนาฟังก์ชั่น "ค้นหาผู้แทนจำหน่าย" ในทุกประเทศที่อัลไพน์อิเลคตรอนนิซส์ดำเนินการอยู่ ฟังก์ชั่นการเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ ฟังก์ชั่นอัลไพน์สไตล์และอีกมากมาย

การทำงานกับทีมอัลไพน์อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) เป็นประสบการณ์ที่น่าอัศจรรย์มากสำหรับเรา

Client
บริษัท อัลไพน์ อีเลคโทรนิคส์ ออฟ เอเชีย แปซิฟิค จำกัด
Type of Work
ออกแบบ UX & UI
กำหนดแนวทางศิลปะและออกแบบภาพ
พัฒนา Front-end
พัฒนาระบบหลังบ้าน (CMS)
Date
ก.พ. 2019

เรามีโอกาสได้ร่วมงานกับแบรนด์ชั้นนำมากมาย
ที่มองไปข้างหน้า และให้ความสำคัญกับงานดีไซน์

Degito Portfolio SPCG Website Design and Development

เอสพีซีจี
ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์

ออกแบบ UX & UI
กำหนดแนวทางศิลปะและออกแบบภาพ
พัฒนา Front-end
พัฒนาระบบหลังบ้าน (CMS)

Degito Portfolio Sra Bua by Kinn Kinn Website Design and Development

สระบัว บาย กินกิน
ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์

ออกแบบ UX & UI
กำหนดแนวทางศิลปะและออกแบบภาพ
พัฒนา Front-end
พัฒนาระบบหลังบ้าน (CMS)

Degito Portfolio Chula Book E-commerce Website

ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ

ออกแบบ UX UI
พัฒนาระบบ E-Commerce
เชื่อมต่อ Payment Gateway
เชื่อมต่อระบบขนส่ง

Degito Portfolio Thai Credit Bank Website Design and Development

ธนาคารไทยเครดิต
ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์

ออกแบบ UX & UI
กำหนดแนวทางศิลปะและออกแบบภาพ
พัฒนา Front-end
พัฒนาระบบหลังบ้าน (CMS)