logo | Degito
logo | Degito
logo | Degito

การวิจัยผู้ใช้

การพัฒนา User Persona

การทำ User Journey

การทำ Focus Group และการสัมภาษณ์ผู้ใช้

การทำแบบสำรวจและแบบสอบถาม

การทดสอบการใช้งาน

การทดสอบ A/B

ระบุช่องว่างของตลาด เพื่อโอกาสค้นพบสิ่งใหม่ ๆ และเดินหน้านำคู่แข่ง

การพัฒนา User Persona

ในการพัฒนา User Persona นั้น เดจิโตจะมีการสร้างโปรไฟล์อย่างละเอียด เพื่อเข้าใจกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้งานสินค้าหรือบริการมากที่สุด เรามีการทำวิจัยผู้ใช้งาน ด้วยเทคนิคที่หลากหลาย เพื่อข้อมูลที่ครบถ้วน รวมทั้งเรื่องความต้องการ แรงจูงใจ พฤติกรรม ข้อบกพร่อง และอื่น ๆ

สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้คุณและธุรกิจ ได้เข้าใจลูกค้าของคุณดียิ่งขึ้น และสามารถออกแบบผลิตภัณฑ์ดิจิทัลได้ตรงใจกับความต้องการของผู้ใช้งานมากที่สุด

การทำ User Journey

การทำ User Journey ผู้ใช้ของเราจะช่วยให้ธุรกิจคุณรู้จุดเชื่อมโยงและการโต้ตอบระหว่างผู้ใช้งานกับสินค้า / บริการ ได้อย่างดี เราได้จำกัดเส้นทางของผู้ใช้ทุกคนตั้งแต่การรับรู้ครั้งแรก ไปจนถึงการซื้อ การพูดคุย หรือคอนเวอร์ชันสุดท้าย จนสามารถระบุสิ่งที่ต้องปรับปรุงได้ จึงช่วยให้ธุรกิจสร้างแนวทางการออกแบบที่เน้นความพึงพอใจและสร้างประสบการณ์ที่ดีกับผู้ใช้

image | Degito

การทำ Focus Group และการสัมภาษณ์ผู้ใช้

การทำ Focus Group และการสัมภาษณ์ผู้ใช้ ถือเป็นวิธีรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพไม่ต่างกับการวิจัยตลาด เพื่อให้คุณได้ทั้งความคาดหวัง พฤติกรรม และความชอบของผู้ใช้ ข้อมูลทั้งหมดมักถูกนำมาเป็นส่วนหนึ่งในการออกแบบสินค้า / บริการ เพื่อให้ตอบสนองความต้องการกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจได้ดีกว่าเดิม

ทีมงานของเรามีประสบการณ์ในด้านนี้มาอย่างยาวนานพร้อมเสนอบริการที่ต้องกับความต้องการเฉพาะของธุรกิจคุณได้อย่างน่าประทับใจ

การทำแบบสำรวจและแบบสอบถาม

การทำแบบสำรวจและแบบสอบถามเพื่อรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณเกี่ยวกับแนวคิด ทัศนคติ และพฤติกรรมของผู้ใช้งาน เรามีการออกแบบและดำเนินการสำรวจด้วยการแจกแบบสอบถามให้กับกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นตัวแทนของผู้ใช้จริง มีการวิเคราะห์ผลลัพธ์เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลต่อไป

สิ่งนี้จะช่วยให้คุณตัดสินใจผ่านข้อมูลชั้นดีและสามารถปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ได้อย่างดีเยี่ยม

สร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้ เพื่อสร้าง Brand Loyalty และการซื้อซ้ำในอนาคต

การทดสอบการใช้งาน

การทดสอบเพื่อการใช้งานจะเป็นวิธีสังเกตและศึกษาการโต้ตอบของผู้ใช้ที่มีต่อสินค้า / บริการ ภายใต้ปัจจัยแวดล้อมที่ควบคุมได้ เราออกแบบและดำเนินการทดสอบด้วยวิธีจำลองสถานการณ์จากโลกแห่งความเป็นจริง มีการรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพด้านพฤติกรรมของผู้ใช้และข้อเสนอแนะ

สิ่งนี้จะช่วยให้คุณสามารถระบุปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานของผู้ใช้และสามารถปรับปรุงสินค้า / บริการ ได้ง่ายขึ้น

การทดสอบ A/B

การทดสอบ A/B จะเป็นวิธีทดสอบสินค้า / บริการตั้งแต่ 2 แนวทางขึ้นไป เพื่อประเมินว่าแบบใดสามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพมากกว่า ซึ่งการออกแบบและทดสอบ A/B Test จะเป็นอีกแนวทางชั้นยอดในการวิเคราะห์ผลลัพธ์เพื่อระบุตัวเลือกที่เหมาะสมมากที่สุด

สิ่งนี้จะช่วยเสริมสร้างประสบการณ์ผู้ใช้ และเพิ่มจำนวนการซื้อได้มากขึ้น

ผลงานของเรา
Degito | Image