logo | Degito
logo | Degito
logo | Degito

ข้อมูล และการวิเคราะห์

การวางแผนข้อมูล

การติดตามและรวบรวมข้อมูล

PDPA

การวิเคราะห์ข้อมูล

การวางแผนข้อมูล

เราจะประเมินความต้องการด้านข้อมูลของธุรกิจคุณด้วยวิธีระบุแหล่งข้อมูล กำหนดนโยบายเพื่อกำกับดูแล และพัฒนากลยุทธ์เชิงการจัดการ เราให้คำแนะนำเชิงกลยุทธ์และคำปรึกษาต่าง ๆ ด้านการเชื่อมต่อข้อมูล เพื่อให้คุณเลือกโซลูชันข้อมูลที่เหมาะสมและครอบคลุมมากที่สุด

การติดตามและรวบรวมข้อมูล

เราได้ข้อมูลเขิงลึกจากการติดตามและวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ใช้งานบนเว็บไซต์ แอปบนมือถือผ่านเครื่องมือ และ Social Media พร้อมปรับวิธีรวบรวมข้อมูลให้เหมาะกับสถานการณ์ มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย มีความเป็นส่วนตัวตามหลัก PDPA การติดตามและรวบรวมข้อมูลของเราช่วยให้ธุรกิจคุณมีข้อมูลเชิงลึกด้านพฤติกรรมและความชอบของลูกค้า สามารถตัดสินใจจากข้อมูลดังกล่าวเพื่อเพิ่มรายได้ สร้างความภักดี และตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า

ข้อมูลถือเป็นสินทรัพย์อันล้ำค่าของธุรกิจในโลกยุคดิจิทัล

banner | Degito

PDPA

บริการ PDPA (พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล) ของเราพร้อมช่วยให้ทุกธุรกิจปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับด้านการคุ้มครองข้อมูลของประเทศไทย เรายินดีให้ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาด้านข้อกำหนดต่าง ๆ ของ PDPA และช่วยคุณพัฒนานโยบายและขั้นตอนให้สอดคล้องกับความถูกต้อง สามารถให้คำแนะนำ คำปรึกษาเพื่อช่วยให้ธุรกิจเข้าใจถึงแนวทางและพัฒนาให้ตรงตามข้อปฏิบัติ PDPA ที่ครอบคลุม

การวิเคราะห์ข้อมูล

เราวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้ได้รายละเอียดเชิงลึกที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโดยใช้เครื่องมือและเทคนิคที่หลากหลาย มีการระบุแนวโน้ม รูปแบบ และความเหมาะสมเพื่อปรับปรุงให้ธุรกิจเดินไปในทิศทางที่ถูกต้อง บริการวิเคราะห์และการจัดการข้อมูลของเราออกแบบให้คุณสามารถตัดสินใจโดยอาศัยข้อมูลชั้นยอดสู่การดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพกว่าเดิม

เรามุ่งมั่นให้บริการด้าน การจัดการข้อมูลคุณภาพสูง เพื่อช่วยให้ธุรกิจของคุณประสบความสำเร็จบนโลกดิจิทัล

ผลงานของเรา

ผลงานของเรา
Degito | Image