สร้างแบรนด์ขององค์กรที่เป็นเอกลักษณ์และทันสมัย
สื่อสารกับโลกด้วยเสียงของคุณเอง

อัตลักษณ์ของแบรนด์บอกถึงความเป็นตัวตนขององค์กร มันสื่อถึงภาพลักษณ์ขององค์กร วัฒนธรรมขององค์กร
สไตล์ขององค์กร และที่สำคัญเป้าหมายขององค์กร
ที่ Degito เราไม่เพียงแค่ออกแบบโลโก้สวย ๆ แต่เราสร้างแบรนด์ของคุณตั้งแต่ต้นจนจบ

บริการรวมถึง

วางแผนและกลยุทธ์

วิจัยธุรกิจและคู่แข่งของคุณ
วางกลยุทธ์และวางทิศทางให้กับแบรนด์

วิสัยทัศน์ของแบรนด์
วางทิศทางแบรนด์
ความรู้สึกของแบรนด์
สโลแกนของแบรนด์

ออกแบบสร้างสรรค์

ออกแบบและสร้างภาพลักษณ์แบรนด์ของคุณ

ภาพลักษณ์ของแบรนด์
โลโก้
สีที่ใช้
ตัวหนังสือ
สไตล์ภาพ
กราฟฟิค
สิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำ

ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้อง

ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ที่จำเป็นต้องใช้ในการคงภาพลักษณ์ของแบรนด์

นามบัตร
ตราประทับบริษัท
เครื่องเขียน
อื่น ๆ
Degito Portfolio AI and Robotics Ventures Branding

เออาร์วี
สร้างแบรนด์

อัตลักษณ์ของแบรนด์
ออกแบบแบรนด์ไกด์ไลน์
โลโก้และสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้อง
การวางองค์ประกอบภาพ

Degito Portfolio TRES Branding

TRES
สร้างแบรนด์

อัตลักษณ์ของแบรนด์
ออกแบบแบรนด์ไกด์ไลน์
โลโก้และสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้อง
การวางองค์ประกอบภาพ