Degito Portfolio TrueMove H Microsite (iPhone) Design and Development

ทรูมูฟเอช

สำหรับโครงการ TrueMove H iPhone6 เราได้พัฒนาการออกแบบไมโครไซต์สำหรับ TrueMove H ระหว่างการเปิดตัว iPhone6

การออกแบบสำหรับโครงการนี้เป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนที่สุดเนื่องจากเราต้องปฏิบัติตามกฎการออกแบบและแนวทางจาก Apple ประเทศไทย อย่างเคร่งครัด นอกจากนี้เรายังพัฒนาระบบการลงทะเบียนให้ผู้ใช้ซื้อ iPhone 6 ในวันเปิดทำการ

การออกแบบเว็บไซต์และพัฒนานั้นตอบสนองสำหรับอุปกรณ์ทั้งหมด (Responsive)

Client
ทรูมูฟเอช
Type of Work
ออกแบบ UX & UI
พัฒนา Front-end
Date
มิ.ย. 2014
Preview Website

เรามีโอกาสได้ร่วมงานกับแบรนด์ชั้นนำมากมาย
ที่มองไปข้างหน้า และให้ความสำคัญกับงานดีไซน์

Degito Portfolio Thai Credit Bank Website Design and Development

ธนาคารไทยเครดิต
ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์

ออกแบบ UX & UI
กำหนดแนวทางศิลปะและออกแบบภาพ
พัฒนา Front-end
พัฒนาระบบหลังบ้าน (CMS)

Degito Portfolio Sra Bua by Kinn Kinn Website Design and Development

สระบัว บาย กินกิน
ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์

ออกแบบ UX & UI
กำหนดแนวทางศิลปะและออกแบบภาพ
พัฒนา Front-end
พัฒนาระบบหลังบ้าน (CMS)

Degito Portfolio Chevron: Enjoy Science Website Design and Development

โครงการเชฟรอน "Enjoy Science"
ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์

ออกแบบ UX & UI
กำหนดแนวทางศิลปะและออกแบบภาพ
พัฒนา Front-end
พัฒนาระบบหลังบ้าน (CMS)

Degito Portfolio Alpine (Asia) Website Design and Development

อัลไพน์ อีเลคโทรนิคส์
ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์

ออกแบบ UX & UI
กำหนดแนวทางศิลปะและออกแบบภาพ
พัฒนา Front-end
พัฒนาระบบหลังบ้าน (CMS)