Degito Portfolio Chevron: Enjoy Science Website Design and Development

โครงการเชฟรอน "Enjoy Science"

โครงการเชฟรอน "Enjoy Science" เป็นหนึ่งในโครงการ CSR (ความรับผิดชอบต่อสังคม) ของเชฟรอน (ประเทศไทย) เชฟรอนได้ริเริ่มโครงการนี้เพื่อปรับปรุงและพัฒนาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สำหรับเด็กไทยทั่วประเทศ

เรามีโอกาสได้ร่วมมือกับเชฟรอน (ประเทศไทย) และสถาบันคีนันแห่งเอเชียในการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์นี้ ระบบของเว็บไซต์นี้ส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปที่กิจกรรม CSR หลายอย่างที่ทีมงาน Enjoy Science ดำเนินการ นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาและเอกสารต่าง ๆ ที่แบ่งปันบนเว็บไซต์นี้และเราตัดสินใจใช้ Wordpress เพื่อพัฒนาเพื่อให้ผู้ดูแลระบบสามารถจัดการและอัปเดตเนื้อหาและสื่อต่างๆได้อย่างง่ายดาย

เรายังคงดูแลเว็บไซต์นี้เพื่อให้ทำงานได้ดีและสามารถใช้งานได้ตลอดอายุการใช้งานของโครงการ

Client
เชฟรอนประเทศไทย และ มูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย
Type of Work
ออกแบบ UX & UI
กำหนดแนวทางศิลปะและออกแบบภาพ
พัฒนา Front-end
พัฒนาระบบหลังบ้าน (CMS)
Date
พ.ย. 2017

เรามีโอกาสได้ร่วมงานกับแบรนด์ชั้นนำมากมาย
ที่มองไปข้างหน้า และให้ความสำคัญกับงานดีไซน์

Degito Portfolio Sansiri Family Website Application Design and Development

แสนสิริแฟมิลี่
เว็บไซต์แอปพลิเคชั่น

ออกแบบ UX & UI
กำหนดแนวทางศิลปะและออกแบบภาพ
พัฒนา Front-end
เชื่อมต่อ API

Degito Portfolio Thai Credit Bank Website Design and Development

ธนาคารไทยเครดิต
ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์

ออกแบบ UX & UI
กำหนดแนวทางศิลปะและออกแบบภาพ
พัฒนา Front-end
พัฒนาระบบหลังบ้าน (CMS)

Degito Portfolio Sra Bua by Kinn Kinn Website Design and Development

สระบัว บาย กินกิน
ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์

ออกแบบ UX & UI
กำหนดแนวทางศิลปะและออกแบบภาพ
พัฒนา Front-end
พัฒนาระบบหลังบ้าน (CMS)

Degito Portfolio Audi A4 Microsite Design and Development

ออดี้ A4
ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์

ออกแบบ UX & UI
กำหนดแนวทางศิลปะและออกแบบภาพ