Degito Portfolio Amway Experience Center Web Application Design and Development

ศูนย์ประสบการณ์แอมเวย์

ทีมแอมเวย์มาหาเราด้วยความคิดที่จะปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานการเยี่ยมชมศูนย์ประสบการณ์แอมเวย์ แทนที่จะใช้ไกด์นำเพื่อเป็นนำทางให้ผู้เยี่ยมชมที่ศูนย์ประสบการณ์แอมเวย์หลายครั้งต่อวัน ทำไมไม่แก้ไขปัญหาโดยใช้ดิจิทัล?

เราร่วมมือกับแอมเวย์ ประเทศไทย เพื่อสร้างเว็บไซต์แอปพลิเคชั่นสำหรับผู้เยี่ยมชมของพวกเขาที่ศูนย์ประสบการณ์เพื่อเป็นการนำทางโดยใช้โทรศัพท์มือถือของพวกเขาเอง! เว็บไซต์แอปพลิเคชั่นนี้ทำหน้าที่เป็นมัคคุเทศก์ ผู้ใช้สามารถเรียกดู floor plan ของศูนย์ประสบการณ์ ฟังการนำทางด้วยเสียงบรรยาย ดูภาพและวิดีโอของแต่ละสถานี ตอบคำถามเพื่อรับรางวัลและทำแบบสำรวจในตอนท้าย

เว็บไซต์แอปพลิเคชั่นนี้ใช้งานได้เฉพาะเมื่อคุณอยู่ที่ศูนย์ประสบการณ์เท่านั้น ดังนั้นหากคุณอยากรู้อยากเห็นเยี่ยมชมสำนักงานใหญ่แอมเวย์ที่รามคำแหงวันนี้!

Client
บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด
Type of Work
ออกแบบ UX & UI
กำหนดแนวทางศิลปะและออกแบบภาพ
พัฒนา Front-end
พัฒนาระบบหลังบ้าน (CMS)
Date
ก.พ. 2019
Preview Website

เรามีโอกาสได้ร่วมงานกับแบรนด์ชั้นนำมากมาย
ที่มองไปข้างหน้า และให้ความสำคัญกับงานดีไซน์

Degito Portfolio Redd Self Storage Website Application Design and Development

REDD Self Storage
เว็บไซต์แอปพลิเคชั่น
Official Website

ออกแบบ UX UI
กำหนดแนวทางศิลปะและออกแบบภาพ
พัฒนาระบบ E-Commerce
เชื่อมต่อ Payment Gateway

Degito Portfolio TrueMove H Microsite (iPhone) Design and Development

ทรูมูฟเอช
ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์

ออกแบบ UX & UI
พัฒนา Front-end

Degito Portfolio MRTA Orange Line East Website Design and Development

โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม
ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์

ออกแบบ UX & UI
กำหนดแนวทางศิลปะและออกแบบภาพ
พัฒนา Front-end
พัฒนาระบบหลังบ้าน (CMS)

Degito Portfolio SPCG Website Design and Development

เอสพีซีจี
ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์

ออกแบบ UX & UI
กำหนดแนวทางศิลปะและออกแบบภาพ
พัฒนา Front-end
พัฒนาระบบหลังบ้าน (CMS)